Portalul inimii ~ Heart Portal

Al Şaizeci şi Patrulea Mesaj

Portalul Inimii

Inima este organul gândirii, din forma voastră omenească; ea este, cu adevărat, la comandă. Câmpul energetic al matricei inimii este considerabil mai puternic şi mult mai extins decât matricea energetică a creierului. Maeştrii şi avatarii voştri vă oferă aceste învăţături, de eoni. În schimb, fiinţele umane s-au deprins, cu mult timp în urmă, să-şi zăvorască sau să-şi protejeze circuitul inimii. Aceasta este principala disfuncţie de pe planeta voastră, precum şi principala sursă de disconfort, suferinţă şi maladie.

Atunci când circuitul inimii este îngrădit sau protejat, fluxul energetic parcurge o buclă închisă. Totodată, o platoşă de gânduri filtrează sau supraveghează atât pătrunderea, cât şi emisia de energie, cu multă prudenţă. Fiinţele umane au îngăduit creierului, programelor şi credinţelor să monitorizeze şi să străjuiască centrul inimii. Aceste programe/credinţe vă ferecă, vă toropesc şi vă insensibilizează reacţiile la mesajele şi călăuzirea care, fie izvorăsc din centrul inimii, fie sunt destinate acestuia.

Aceste credinţe referitoare la protejarea centrului inimii sunt transmise, pe cale energetică, de la părinţi, la vlăstarele lor. Un copil preia atât mesajele nerostite, cât şi cele prin viu grai, cu privire la rănile emoţionale, iubirea necondiţionată şi spontană, ceea ce oferă siguranţă, cine este demn de încredere, sau dimpotrivă. Unele răni sunt transmise de la o generaţie, la următoarea. Alte răni se ivesc în dinamica structurii familiale, a acestei existenţe. Anumite răni sunt atrase de către o fiinţă umană, la nivel individual, în decursul unei întrupări.

Centrul inimii este portalul vostru. Însăşi Intrarea. E important ca omenirea să iniţieze procesul de tămăduire a rănilor purtate de inimă. Acest act este esenţial pentru vindecarea planetei, câte o bătaie a inimii – emoţie, pe rând; câte un om, pe rând.

Absolut fiecărei persoane îi revine responsabilitatea de a tămădui tiparele vătămate dinlăuntrul matricei inimii, la nivel individual, genetic şi global. Omenirea păşeşte într-o paradigmă cu totul nouă, în cadrul căreia inima gânditoare va fi onorată, va fi teafără, completă şi desăvârşită, precum şi conectată la matricele celorlalte inimi.

Portalul inimii a fost menit să servească drept poartă către stele, îngăduind energiei ce se revarsă din Sursa Divină, să se pogoare asupra realităţii voastre.

Instrumentele de importanţă vitală în procesul de vindecare şi armonizare a portalului inimii sunt vibraţiile de bucurie, recunoştinţă şi apreciere. Puterea inerentă acestor vibraţii este cea care facilitează tămăduirea centrului/portalului inimii, prin transcenderea tuturor rănilor.

Acesta este serviciul divin, aceasta este misiunea nobilă pe care orice fiinţă umană este rugată să o îndeplinească, cu scopul de a reîntregi şi tămădui centrul inimii, al omenirii, întru plenitudine şi sacralitate; întrucât, atunci când fiinţele umane sunt ancorate şi îşi extrag seva dintr-o inimă deschisă şi vindecată, ele ştiu şi simt, cu adevărat, că sunt interconectate.


Message 64Heart PortalThe heart is the thinking organ of your human form, it is truly in command. The energetic field of the heart matrix is far stronger and more expanded than that the energetic matrix of the brain. Your mentors and avatars have been teaching this for lifetimes. Human beings long ago learned to close or protect their heart circuit. This is the main dysfunction on your planet and the main source of dis-ease.

When the heart circuit is protected there is an energetic loop. There is a thought shield that filters or monitors the coming in or the going out of energy in a more guarded manner. The human being has allowed the brain, the programs, and beliefs to monitor and guard the heart center. These programs/beliefs close and numb your responses to the messages and guidance coming from and going to this heart center.

These beliefs about protecting the heart center are passed down energetically from parents to child. A child learns from the unspoken as well as the spoken messages about being hurt, or loving freely and easily, what feels safe or unsafe, who to trust or not trust. There are the wounds passed down from generation to generation. There are the wounds within the family dynamics of this lifetime. There are the wounds that each human being has personally experienced while in this embodiment.

The heart center is your portal. It is your gate. It is important for humanity to begin to heal the wounds that their heart carries. It is essential to healing the planet, one heart beat at a time, one human being at a time

This is the responsibility for each and every person on the personal level, genetic level and global level, to heal the wounded patterns within the heart matrix. Humanity is stepping into an entirely new paradigm in which the thinking heart will be the honored, whole, and connected to the other heart matrixes.

The heart portal was designed to serve as the gateway to the stars, allowing the energy to flow from divine source out into your reality.

The important tools in healing and harmonizing your heart portal are the vibrations of joy, gratitude and appreciation. It is the power of these vibrations which allows the heart center/heart portal to heal from all the wounds carried.

It is the service work each human being is asked to give for the wholeness and healing of the heart center of humanity, for when human beings live from an open and healed heart they know and feel their connected with each other. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

On the Cusp of the Wave

life and times . . . . a waverider's perspective

Ronmamita's Blog

Creatively Express Freedom

SweetWillowman

Share Love & Harmony.

Truth11

Truth11.com is an alternative media + news site that is dedicated to the truth, true journalism + the truth movement. The truth will set us free, it will enlighten, inspire, awaken + unite us. Armed with the truth united we stand, for peace, freedom, health + happiness for all.

Jenny Schiltz

Channeling The Masters

Cronica Realului

Cunoastere si Traire

Co-Creating Our Future on Planet Earth

Creating Unity from our human diversity.

roseramblesdotorg

What in the World is on Cynthia's mind? Love, Spirituality, free energy, abundance

D'ale Carnavalului

Jocul Elitei cu Lumea

Beam of Light

Important Spiritual and Scientific Information from Beyond the Pleiades in the Plejaren System.

PropagandaBlog

Citește și dă mai departe! Ori măcar dă mai departe. :)

the real Syrian Free Press

War Press Info ~ maybe not always the latest but surely the most reliable news

Mayan Messages

A Daily Guide to Self-Empowerment

EARTH CHANGE MZ

Viziunea mea asupra omului nou este cea a rebelului in cautarea SINELUI, a fetei lui adevarate. Un om pregatit sa arunce toate mastile, toate caracterele prefabricate, toata ipocrizia, gata sa arate lumii cine este el cu adevarat. Si daca va fi iubit sau condamnat, respectat sau huiduit, incoronat sau crucificat, pentru el va fi acelasi lucru, fiindca A FI TU INSUTI este cea mare binecuvantare a EXISTENTEI. Un om adevarat, sincer, care cunoaste IUBIREA si COMPASIUNEA intelege ca oamenii sunt orbi, inconstienti cu spiritul adormit ~ OSHO (CARTEA DESPRE BARBATI)

Bucatarie Indiana Vegetariana

Delicii culinare ayurvedice

Santa Fe Galactic Command Center

Creating harmonious intergalactic relations in the Golden Age

2012 Indy Info

Here and Now

2012: What's the 'real' truth?

To find out, I hold a finger in the breeze.

Inima Fericita

pentru ca viata trebuie traita la potential maxim

Psihoterapeut si trainer NLP Laura-Maria Cojocaru (Catanoiu)

Blog Psihoterapie-Dezvoltare Personala, Craiova

The 12th Road

AWAKENING TO SACRED CONNECTION AND DIVINE UNION

PERSONOCRATIC SEEDS

The Consciousness that the Supreme Authority Resides Within Each Individual

Ascension Project 2012

Prepare For The Golden Age

Ascension Angels

Dreamworkers In The Golden Age Of Light

Forever Unlimited

Healing Arts

Time Transformers

Temmerian Transmissions

SPIRITUALITATE

Trezire Spirituala

CRYSTALS AND HEALTH INFO. CENTRE

RECREATE YOURSELF INTO A CRYSTAL HUMAN... YOLL FEEL BETTER, ITS CALMING, AND CALMING CREATES PEACE

Kauilapele's Blog

Today's energies from Hawai'i...

Éireport Blog

Éireport Group Energy Reporting

No More Sleeping

"For the road to Truth lies through the thick forests of illusion and across the wide wastelands of deceit."

wanders re-awakening

re-membering who we are

13:20 FREQUENCY SHIFT

Crossing the Bridge of Time - by Stephanie South

Cosmic Love

Outer Space, Inner Spirit

Multidimensional Ocean

Twinflames Matters

The Wanderlust

In Search of the Soul

Our Inner Self

When we overcome our fears we begin to embrace our truth. When we embrace our truth, we are in alignment with the very nature of our inner Self.

vindecator

leacuri pentru suflet si trup

Red Shaman Intergalactic Ascension Mission

2007-2015 Indian in the machine blog.... visit www.indianinthemachine.com for personal website, and www.ournewworldnews.com for latest news.

Archangels and Devas Blog

Spiritual Guidance & Support for a New & Rising Consciousness

Beyond the Horizon

Realizing Our Mind's Eye

Awakening to The Pink Ray of Love

Sharing what resonates with me Love & Light

Silent Winds of Change

advancing spirituality day by day

Konstantinos's Lightwork

Home of my personal work

The silverplatinum flame

Divine channelings, Divine Mother Blessings jewelry and attunements

%d bloggers like this: